marți, 25 februarie 2014

Rezultate Loto Italia WFL Classico 10/20 - 25.02.2014

Rezultate Loto Italia - WFL Classico 10/20 - 25.02.2013 - 25 Februarie 2014  Ora extragerii Romania: 09:00Numere extrase:
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17

Ora extragerii Romania: 10:00


Numere extrase:
1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15

Ora extragerii Romania: 11:00


Numere extrase:
2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17

Ora extragerii Romania: 12:00


Numere extrase:
2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19

Ora extragerii Romania: 13:00


Numere extrase:
3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19

Ora extragerii Romania: 14:00


Numere extrase:
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19

Ora extragerii Romania: 15:00


Numere extrase:
1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17


joi, 13 februarie 2014

Rezultate Loto Italia WFL Classico 10/20 - 13.02.2014 - Ora 17:00

Rezultate Loto Italia - WFL Classico 10/20 - 13.02.2013 - 13 Februarie 2014  Ora extragerii Romania: 17:00Numere extrase:
1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 19

Rezultate Loto Italia WFL Classico 10/20 - 13.01.2014 - Ora 16:00

Rezultate Loto Italia - WFL Classico 10/20 - 13.02.2013 - 13 Februarie 2014  Ora extragerii Romania: 16:00Numere extrase:
3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19

Rezultate Loto Italia WFL Classico 10/20 - 13.01.2014 - Ora 15:00

Rezultate Loto Italia - WFL Classico 10/20 - 13.02.2013 - 13 Februarie 2014  Ora extragerii Romania: 15:00Numere extrase:
4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20

Rezultate Loto Italia WFL Classico 10/20 - 13.01.2014 - Ora 14:00

Rezultate Loto Italia - WFL Classico 10/20 - 13.02.2013 - 13 Februarie 2014  Ora extragerii Romania: 14:00Numere extrase:
2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 19

Rezultate Loto Italia WFL Classico 10/20 - 13.01.2014 - Ora 13:00

Rezultate Loto Italia - WFL Classico 10/20 - 13.02.2013 - 13 Februarie 2014  Ora extragerii Romania: 13:00Numere extrase:
1, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Rezultate Loto Italia WFL Classico 10/20 - 13.01.2014 - Ora 12:00

Rezultate Loto Italia - WFL Classico 10/20 - 13.02.2013 - 13 Februarie 2014  Ora extragerii Romania: 12:00Numere extrase:
1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18